Home Destinations Where we were: Boston, Massachusetts